فروهر یکی از نمادهای اصلی زرتشتیان و نشان دهنده اصالت آریایی است که خود بیان کننده اخلاق مدار بودن ایرانیان باستان و خون پاک آریایی است.

ایرانیان باستان یکی از اصیل ترین مردمان زمانه خود به شمار میرفتند، در زمانی که برخی از کشورهای مجاور ایران بت پرست بودند ایرانیان در صدد ترویج یکتاپرستی و اخلاق مداری بودند.

نماد فروهر به معنای بالارونده و شخصیتی درصدد عروج است،این مهم توسط بال هایی که در دو طرف نماد موجود است نمایش داده می شود.

در این نماد مردی کهن سال حلقه ای در دست دارد که نشان دهنده این است که ایرانیان همواره از تجارب ریش سفیدان و پیشینیان خود الهام گرفته و آنان را مورد احترام قرار میداده اند.حلقه در دستان پیرمرد نماد عهد و پیمان و وفاداری به این عهد است،حلقه ای که هم اکنون به عنوان حلقه ازدواج در کل دنیا مرسوم است برگرفته از همین نماد و فرهنگ آریایی است.

در قسمت میانی نماد فروهر حلقه ای بزرگتر وجود دارد که نشان دهنده بازگشت نتایج اعمال به سمت خویش است،حلقه کارما و ابیاتی نظیر “این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا” برگرفته از همین حلقه در نماد فرورهر است.
در نهایت دو شاخه طلایی رنگ در پایین این نماد وجود دارد که شاخه سمت چپ به معنای نیروهای اهریمنی و شاخه سمت راست به معنای سپنتا مینو و اعمال نیک است.

این نماد با شبه جمله: اندیشه نیک-کردار نیک-گفتار نیک مزین شده است که کوتاه ترین شبه جمله موثر دنیا برای داشتن یک زندگی نیک قلمداد شده است.

گردآورنده: یوسف مدیری
منبع: موبد زرتشتی در محل آتشکده زرتشتیان – یزد